Startpagina

Welkom bij de digitale handreiking Duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Deze handreiking is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij ruimtelijke ontwikkelingen of ruimtelijk beleid. De handreiking kan zowel inspiratiebron als naslagwerk zijn.

Al lange tijd worden er in Nederland ruimtelijke projecten met een bijzondere kwaliteit gerealiseerd. Het zijn koploperprojecten waarin ecologie, economie en welzijn hand in hand gaan. Het aantal koplopers is echter beperkt. Goede voorbeelden krijgen nog te weinig navolging. De kloof tussen koplopers en peloton wordt nog niet gedicht.

Deze handreiking wil het peloton en vooral de eerste helft van het peloton stimuleren te werken aan een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is om een ontwikkeling te realiseren, die waarde toevoegt aan ecologie, economie en welzijn. Of in termen uit de wereld van duurzame ontwikkeling: waarde toevoegen aan people, planet en profit (de zogenoemde Triple P). Dit is ambitieus, maar nodig. Vaak is er sprake van suboptimalisatie door een focus op een of enkele thema’s of op doorschieten op slechts een van de dimensies van Triple P. Dit leidt tot aardige successen maar ook tot problemen. Als er een onbalans is tussen people, planet en profit is er geen sprake  van een duurzame ontwikkeling.

Deze handreiking bestaat uit 6 onderdelen:

  • Een beschrijving van de aanpak en achterliggende filosofie van duurzame ruimtelijke ontwikkeling
  • Thema's, inhoudelijke onderwerpen met onder andere ambities en instrumenten
  • Proces, procesmatige verankering van het ambities
  • Instrumenten toe te passen in de praktijk van duurzame gebiedsontwikkeling
  • Gebiedsopgaven in de vorm van typologieën die herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk
  • Downloads van onderdelen van deze site en achterliggende informatie